Program konferencji

Sobota 13 lipca 2019

Collegium Broscianum, sale 114 i 118, II piętro

PANEL I

10.00-11.30

Radosław Miśkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Prawo silniejszego, czyli Tukidydejski realizm polityczny

mgr Konrad Filip Komarnicki (Uniwersytet Warszawski), Bóg tak chce. Ideologia krucjatowa i przemoc

mgr Martyna Pilarska (Uniwersytet Śląski), „Saulu, Saulu – Dlaczego mnie prześladujesz?”. Wymiary przemocy wobec mniejszości chrześcijańskich w granicach współczesnego Pakistanu

przerwa kawowa 11.30-12.00

PANEL II A 12.00-13.30

mgr Paula Wydziałkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Nienawiść i przemoc fizyczna wobec cudzoziemców jako doświadczenie podróżników polskich XVI-XVIII wieku w czasie zagranicznych wojaży. Egzemplifikacja zagadnienia na podstawie relacji z podróży

mgr Dagmara Śniowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wątek przemocy w „Szczurze” Witolda Gombrowicza

mgr Agata Szczepanek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Nikomu ani słowa”. Literackie ujęcia przemocy w zamkniętych społecznościach

PANEL II B 12.00-13.30

Karolina Przewoźnik (Uniwersytet Rzeszowski), Konflikty zbrojne w znaczeniu historycznym i współczesnym – nieprzemijające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

mgr Rafał Kamiński (Uniwersytet Gdański), Od przyjaźni do wrogości – trudne relacje polsko-litewskie w XX i XXI wieku. Próba zrozumienia podłoża problemu i propozycja jego rozwiązania

mgr Zuzanna Halina Sielska (Uniwersytet Śląski), Bitwa na Kosowym Polu jako mit kształtujący tożsamość serbską

przerwa na obiad 13.30-15.00

PANEL III A 15.00-16.30

mgr Mieszek Jagiełło (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Definiując okrucieństwo

mgr Klaudia Hałuszka (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Ikona Dziś), Homo crudelis homo religiosus – czy ikonograf może być parafilem? Analiza przedstawień sadystycznych Jerzego Nowosielskiego w kontekście ikony

mgr Maciej Stawiski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przemoc i agresja w życiu ojców i braci bernardynów w Rzeczypospolitej w XVIII wieku

PANEL III B 15.00-16.30

mgr Filip Peringer (Uniwersytet Warszawski), Seks, zombie i piły łańcuchowe. Dlaczego horror klasy B nienawidzi pracowników seksualnych

Piotr Ostrowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przemoc w filmach animowanych i jej przekład

mgr Krzysztof Brenskott (Uniwersytet Jagielloński), „My, niżej podpisani, bierzemy odpowiedzialność za wojny, które się wydarzą”. O tym, że wojna w grach planszowych nie zawsze jest zabawą

przerwa kawowa 16.30-17.00

PANEL IV A 17.00-18.30

mgr Anna Nadrowska (Uniwersytet Gdański), Ucieczka przed przemocą i pogoń za przemocą w „Złym” Leopolda Tyrmanda

dr Agnieszka Gotchold (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Agresja w kontekście narcyzmu i nazizmu w oparciu o powieść „Łaskawe“ Jonathana Littella

dr Joanna Miksa (Uniwersytet Łódzki), Intelektualista wobec przemocy – refleksje wokół „Znaków tożsamości” Juana Goytisolo

PANEL IV B 17.00-18.30

mgr Iwona Micorek (Uniwersytet Śląski), Mowa nienawiści a zachowanie uczniów szkół podstawowych

mgr Joanna Ruczaj (Uniwersytet Jagielloński), Samobójstwo jako akt przemocy na życiu pozostawionych (suicide survivors)

mgr Natalia Jeżewska (Uniwersytet Śląski), Mój mąż mnie bije – przemoc domowa to nie to samo, co agresja, czyli jak sobie radzić w patowej sytuacji?

Niedziela, 14 lipca 2019

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2

sala 539, V piętro

PANEL V 10.30-12.00

mgr Rafał Mazur (Uniwersytet Jagielloński), Papież Pius XII w języku propagandy komunistycznej w latach 1945-1948

mgr Klaudia Chwastek (Akademia Ignatianum w Krakowie), Zjawisko hejtu w mediach społecznościowych. Różnice definicyjne i podejście użytkowników

Wiktoria Kurczab (Uniwersytet Śląski), Komunikacja internetowa – narzędzie generujące nienawiść?

przerwa kawowa 12.00-12.30

PANEL VI 12.30-14.00

Wiktoria Wziętek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przemoc w prawie karnym

mgr Grzegorz Michalik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Przemoc i Prawo – o traumatycznym wymiarze instancji moralnych w psychoanalizie

Martyna Bąk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Średniowiecze bez tortur? Rozważania na gruncie Vinodolskiego zakonika

Reklamy

CFP: Kultura i historia agresji, przemocy i nienawiści. Konteksty współczesne oraz historyczne

Si vis pacem, para bellum – głosi łacińskie przysłowie. Historia jasno wskazuje, iż posiada ono doskonałe odzwierciedlenie w rzeczywistości. Przykłady konfliktów zbrojnych, zachowań o znamionach nienawiści, motywowanych zazdrością, dyskryminacją czy jeszcze innymi czynnikami, a wreszcie także i pospolitych przejawów przemocy w życiu codziennym można mnożyć. Warto jednak nadmienić, iż istnieją również konflikty, które nieodwracalnie wpłynęły na przestrzeń kultury. Należy do nich wojna trojańska opisana w Illiadzie Homera, walki z Saracenami, których dotyczyła Pieśń o Rolandzie, krucjaty krzyżowe ukazane w takich tekstach, jak Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego czy Królestwo niebieskie w reżyserii Ridleya Scotta, a także obie wojny światowe, stale obecne w popkulturze – w komiksach, grach komputerowych, powieściach, allohistoriach itd.

Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad:

 • przemocą i agresją w kulturze i sztuce – przepracowanie i wizje w literaturze, filmie, serialu, grach, komiksach, sztukach pięknych;
 • formami agresji i przemocy;
 • zjawiskiem hejtu internetowego;
 • sposobami radzenia sobie z agresją, genezą agresji;
 • walką z przemocą,
 • tradycją tortur,
 • kwestią przemocy fizycznej i psychicznej, pomocy ofiarom przemocy;
 • problemowi przemocy domowej;
 • problemowi przemocy usankcjonowanej;
 • doświadczeniem przemocy;
 • konfliktami zbrojnymi etc.
 • traumą przemocy;
 • przemocą symboliczną;
 • ksenofobią, homofobią etc.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres khapn.konferencja@gmail.com mija 23 czerwca 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

 https://khapnkonferencja.wordpress.com

 

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta